Ohjaajaksi yhdistykseen? Etsimme uutta omaistoiminnanohjaajaa

28.4.2023

Yhdistyksellä on nyt omaistoiminnanohjaaja haussa. Katsoppa siis tarkempi kuvaus hakuilmoituksesta. Jos tunnistat itsesi, yhdistys odottaa hakemustasi! Vinkkaa myös eteenpäin pätevälle tutullesi!

Pohjois-Savon Omaishoitajat ry toimii erilaisissa omaishoitotilanteissa elävien perheiden kanssa. Yhdistys tarjoaa tukea, ohjausta ja neuvontaa omaishoidon moninaisiin tilanteisiin. Yhdistys toteuttaa omaishoitoperheiden hyvinvointia tukevaa toimintaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen, STEA:n tuella. Haemme nyt omaistoiminnanohjaajaa määräaikaiseen työsuhteeseen.

Yhdistyksen toiminnan keskeisiä arvoja ovat omaishoitoperhelähtöisyys, kunnioittaminen ja vastuullisuus. Savolaisittain sanottuna:

 1. Meijän tarkotus on toemia ommaeshoetajaperhe lähtökohtasesti. Toeminnan lähtökohtana otetaan huomijoon niin perheitten kun koko ommaishoejon monellaeset tarpeet ja tilanteet.
 2. Toemitaan niin että kun ollaan tekemisissä kaekkiin osapuoliin ja toemijoen kanssa, kunnijoetettaan ja arvostettaan kaekkiin kokemuksia, asiantuntijuutta, kaekenlaesia näkemyksiä ja ertoten jokkaesen ommaishoetajanyksilöllistä tilanetta.
 3. Ommaeshoejon asiat pittää ottoo rohkeesti esille, mutta tietennii niin että ne kaekkiin kannalta tärkeet asiat on etusijalla elikkä vastuullisuus, luottamus.

Ja yks tärkein. Vaetiolovelevollisuus pittää pittee aena mielessä.

Omaistoiminnanohjaaja OmaisOiva-toimintaan

OmaisOiva-toiminta on käynnistynyt yhdistyksessä vuonna 2014. OmaisOiva-toiminnan tarkoituksena on tukea omaishoitajien toimintakykyä tiedottamisen, neuvonnan, vertaistoiminnan ja valmennusten avulla Pohjois-Savon alueella. Työntekijä pääsee työskentelemään pienessä työyhteisössä omaishoitajien voimavaroja ja hyvinvointia vahvistavissa tehtävissä. Tehtävä tarjoaa mahdollisuuden OmaisOiva-toimintamallien kehittämiseen sekä omien vahvuuksien hyödyntämiseen.

Omaistoiminnanohjaaja suunnittelee ja toteuttaa omaishoitajien hyvinvointia tukevia OmaisOiva-toimintoja toimintasuunnitelman mukaisesti. Toiminta lisää tietoa ja vahvistaa omaishoitajien sosiaalisia suhteita. Työtä toteutetaan sekä ryhmä-, että yksilömuotoisesti. Tehtävä painottuu ikääntyneiden omaishoitajien tukemiseen ja vertaisryhmätoimintaan. Työntekijällä tulee olla valmiudet kaikenikäisten perheiden kanssa toimimiseen. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä.
Työ on kokoaikatyö pääsääntöisesti arkisin, päiväaikaan. Työ voi sisältää ilta- ja viikonlopputyötä suunniteltujen tapahtumien aikataulujen mukaan.
Työsuhde on määräaikainen 12.6.2023-31.12.2024, aloitus neuvoteltavissa.

Tehtävän hakijalla on:                                                                              

 • soveltuva toisen asteen koulutus tai korkeakoulututkinto (sosiaali- ja terveysala)
 • osaamista ryhmien ja tapahtumien järjestämiseen
 • kohtaamisen taitoja ja oma-aloitteisuutta
 • kyky moniammatilliseen yhteistyöhön ja omaishoitajien hyvinvoinnin edistämiseen
 • ymmärrystä omaishoidon arjesta
 • järjestötyön tuntemus katsotaan eduksi
 • hyvät tietotekniset taidot
 • ajokortti ja mahdollisuus auton käyttöön työtehtävissä

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Johanna Nikonen puh. 050 494 1575
Työpaikan osoite: Haapaniemenkatu 40 D 2, 70110 Kuopio. Työtä tehdään Pohjois-Savon alueella.
Palkkaus: palkkatoive hakemuksen yhteydessä
Työkokemus: 1–5 vuotta
Työ alkaa: kesäkuussa 2023, aloitus neuvoteltavissa
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: noin 1,5 v
Haku päättyy: 16.5.2023

Jätä hakemus:
Jätä hakemuksesi ja CV viimeistään 16.5.2023 klo 16 mennessä osoitteeseen yhdistys@psomaishoitajat.fi .
Lisää sähköpostin aihekenttään hakemasi tehtävän nimi: Omaistoiminnanohjaaja

TERVETULOA TEKEMÄÄN TYÖTÄ OMAISHOITAJIEN HYVÄKSI!