Omaishoitajien kannanotto Pohjois-Savon hyvinvointialueen säästösuunnitelmiin

13.11.2023

Pohjois-Savon hyvinvointialueen ehdottamat leikkaukset heikentävät omaishoidon edellytyksiä
ja johtavat raskaampien palveluiden käyttöön
Omaishoitajaliitto ja sen jäsenyhdistykset Pohjois-Savon Omaishoitajat ry ja Varkauden Seudun
Omaishoitajat ry painottavat Pohjois-Savon hyvinvointialueelle seuraavaa:

• Palvelutarpeiden kasvaessa ja alueella vallitsevassa hoitajapulassa on kestämätöntä
kohdistaa säästötoimia kotona tapahtuvan hoivan merkittävimpiin vastuunkantajiin,
omaishoitajiin
• Hyvinvointialueen suunnittelemat omaishoitoperheisiin kohdistuvat säästöesitykset johtavat
suurempiin kustannuksiin vaihtoehtoisten palveluiden käytön myötä

LUE KANNANOTTO KOKONAISUUDESSAAN TÄÄLTÄ