Terveisiä kevätkauden toiminnasta

22.2.2023

Yhdistyksemme toimintavuosi on alkanut muutoksien merkeissä. Uutta on tuonut sekä palvelu-uudistus, että yhdistyksen muuttuvat tilanteet.

Vuoden vaihteessa Pohjois-Savon hyvinvointialue aloitti toimintansa ja sopimusomaishoidon palvelut yhdenmukaistuivat alueella. Yhteydet yhdistykseemme ovat olleet runsaita. Tämä kertoo siitä, että tiedotusta ja (tiedon)välittämistä nyt todella tarvitaan!

On tärkeää muistaa, että omaishoitoperheitä on edelleen valtava määrä virallisten palvelujen ulkopuolella ja vaikka sopimus omaishoidosta olisikin solmittu, niin perheiden tilanteet ovat monimuotoisia.
On eri asia asua omaishoitoperheenä kaupungissa, kuin maaseutualueella. On myös edelleen eri asia olla lapsen omaishoitaja, vammaisen tai pitkäaikaissairaan työikäisen omaishoitaja tai iäkäs puolisohoitaja. Omaishoito yhdistää, mutta tuen tarpeet vaihtelevat. Näiden ja muiden moninaisten omaishoitotilanteiden tukeminen ja esille nostaminen ovat edelleen yhdistyksemme tärkein tehtävä.

Yhdistyksemme toiminnassa aloittaa kolme uutta työntekijää 13.3., kiitos STEA:lle tämän mahdollistamisesta!
Kaksi uusista työntekijöistä tukee erityislasten ja -nuorten omaishoitoperheitä, yksi keskittyy työikäisten omaishoitajien tukitoimien monipuolistamiseen.
Vanhat tutut työntekijät jatkavat työssään, joten pian joukkomme saa tarpeellista vahvistusta erilaisten omaishoitoperheiden tukemiseen.

Vuoden alun muutoksista johtuen yhdistyksen jäsenlehtisen toimittaminen on viivästynyt. Toimitamme jäsenlehtisen koteihin maaliskuun aikana.
Lisäksi maaliskuussa yhdistyksen toimipiste muuttaa osoitteeseen Haapaniemenkatu 40 D 2, 70100 Kuopio. Liikkuva työ alueella jatkuu edelleen.

Muuton vuoksi joudumme valitettavasti perumaan seuraavat sovitut tapaamiset:
pe 3.3. ja pe 10.3. Omaishoitoperheiden kahvit
ma 6.3. Omaishoitoperheiden etäkahvit ja Oivaltajien iltakahvit
ti 7.3. Kuopion vertaisryhmän tapaaminen

Kuopion toiminnot jatkuvat uudessa tilassamme Haapaniemenkadulla viikolta 11 alkaen. Muutto ei vaikuta muiden paikkakuntien tapaamisiin. Toiminta-sivulta löydät lisää tietoa tapahtumista.

Lisätietoja toiminnasta:
Johanna Nikonen puh. 050 494 1575
tai etunimi.sukunimi@psomaishoitajat.fi