TYÖNTEKIJÄKSI OMAISHOITAJIEN YHDISTYKSEEN?

9.12.2022

Yhdistyksen toiminta on vahvistumassa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen, STEA:n tuella.
STEA:n avustusehdotus julkaistiin joulukuun alussa. Virallinen avustuspäätös julkaistaan tammi-helmikuun vaihteessa.

Toimintavuosina 2023-2025 yhdistyksessä vahvistetaan erityislasten ja -nuorten omaishoitoperheiden osallisuutta ja voimavaroja.
Etsimme hankevastaavaa sekä hanketyöntekijää kehittämään ja toteuttamaan erityisten omaishoitoperheiden toimintaa.

Toimintavuosina 2023-2024 yhdistyksen OmaisOiva -toiminnassa kehitetään uusia toimintamalleja työikäisten omaishoitajien hyvinvoinnin tukemiseen.
Etsimme omaistoiminnanohjaajaa kehittämään ja toteuttamaan työikäisten omaishoitajien toimintaa.

Työntekijät pääsevät työskentelemään pienessä työyhteisössä omaishoitajien voimavaroja ja hyvinvointia vahvistavissa tehtävissä.
Tehtävät tarjoavat mahdollisuuden uusien toimintamallien kehittämiseen ja sekä omien vahvuuksien hyödyntämiseen.

Yhdistyksen toiminnan keskeisiä arvoja ovat omaishoitoperhelähtöisyys, kunnioittaminen ja vastuullisuus.

Savolaisittain sanottuna:
1. Meijän tarkotus on toemia ommaeshoetajaperhe lähtökohtasesti. Toeminnan lähtökohtana otetaan huomijoon niin perheitten kun koko ommaishoejon monellaeset tarpeet ja tilanteet.
2. Toemitaan niin että kun ollaan tekemisissä kaekkiin osapuoliin ja toemijoen kanssa, kunnijoetettaan ja arvostettaan kaekkiin kokemuksia, asiantuntijuutta, kaekenlaesia näkemyksiä ja
ertoten jokkaesen ommaishoetajan yksilöllistä tilanetta.
3. Ommaeshoejon asiat pittää ottoo rohkeesti esille, mutta tietennii niin että ne kaekkiin kannalta tärkeet asiat on etusijalla elikkä vastuullisuus, luottamus.
Ja yks tärkein. Vaetiolovelevollisuus pittää pittee aena mielessä.

Katsoppa siis tarkemmat kuvaukset. Jos tunnistat itsesi, yhdistys odottaa hakemustasi!

OSAPE -HANKE 2023-2025
OsaPe -hankkeen tarkoituksena on erityislasten ja -nuorten omaishoitajien osallisuuden ja voimavarojen vahvistaminen ryhmä-, kurssi- ja yksilömuotoisella tuella sekä perhelähtöisen toimintamallin kehittämisellä. Hankkeen kohderyhmänä ovat pohjoissavolaiset 0–29-vuotiaiden erityislasten ja -nuorten omaishoitajat lapsen sairaudesta, vammasta tai omaishoitosopimuksesta riippumatta.

OsaPe -hankevastaava
Hankevastaava kehittää ja toteuttaa erityisperheiden omaishoidon tunnistamista ja osallisuutta lisääviä uusia toimintamalleja hankkeen toimintasuunnitelman mukaisesti.
Hankevastaava vastaa toiminnan seurannan, arvioinnin ja raportoinnin toteuttamisesta yhteistyössä yhdistyksen toiminnanjohtajan kanssa.
Kyseessä on kokoaikatyö. Työ toteutuu pääsääntöisesti päiväaikaan, sisältää ilta- ja viikonlopputyötä.

Tehtävän hakijalla on:
– soveltuva toisen asteen koulutus tai korkeakoulututkinto (sosiaali- ja terveysala) ja alan vankka työkokemus
– osaamista järjestötyöstä
– kokemusta hanketyöstä sekä kehittämistoiminnasta
– hyviä organisointitaitoja ja kykyä kantaa vastuuta
– hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot
– kyky moniammatilliseen yhteistyöhön ja perheiden osallisuuden edistämiseen
– ymmärrystä erityisperheiden omaishoidon arjesta
– hyvät tietotekniset taidot
– ajokortti ja mahdollisuus auton käyttöön työtehtävissä

OsaPe -hanketyöntekijä
Hanketyöntekijä kehittää ja toteuttaa erityislasten ja -nuorten omaishoitajien voimavaroja vahvistavaa ryhmä-, kurssi- ja yksilömuotoista tukea hankkeen toimintasuunnitelman mukaisesti.
Työtehtävä on kokoaikainen ja sisältää ilta- ja viikonlopputyötä suunniteltujen tapahtumien aikataulujen mukaan.

Tehtävän hakijalla on:
– soveltuva toisen asteen koulutus tai korkeakoulututkinto (sosiaali- ja terveysala)
– osaamista ryhmien ja tapahtumien järjestämiseen
– kohtaamisen taitoja ja oma-aloitteisuutta
– kykyä moniammatilliseen yhteistyöhön ja perheiden osallisuuden edistämiseen
– ymmärrystä erityisperheiden omaishoidon arjesta, järjestötyön tuntemus katsotaan eduksi
– hyvät tietotekniset taidot
– ajokortti ja mahdollisuus auton käyttöön työtehtävissä

OMAISOIVA -TOIMINTA (Ak)
OmaisOiva-toiminta on käynnistynyt yhdistyksessä vuonna 2014. OmaisOiva-toiminnan tarkoituksena on tukea omaishoitajien toimintakykyä tiedottamisen, neuvonnan, vertaistoiminnan ja valmennusten avulla Pohjois-Savon alueella. Toiminta vahvistuu 2023 alkaen vastaamaan työikäisten omaishoitajien kasvaviin tuen tarpeisiin.

OmaisOiva omaistoiminnanohjaaja
Omaistoiminnanohjaaja kehittää ja toteuttaa työikäisten omaishoitajien hyvinvointia tukevia OmaisOiva-toimintoja ja uusia toimintamalleja toimintasuunnitelman mukaisesti. Työikäisten OmaisOiva-toiminnassa edistetään omaishoidon tunnistamista ja toteutetaan omaishoitajien yksilö- sekä ryhmämuotoista tukea.
Työtehtävä on kokoaikainen ja sisältää ilta- ja viikonlopputyötä suunniteltujen tapahtumien aikataulujen mukaan.

Tehtävän hakijalla on:
– soveltuva toisen asteen koulutus tai korkeakoulututkinto (sosiaali- ja terveysala)
– osaamista ryhmien ja tapahtumien järjestämiseen
– kohtaamisen taitoja ja oma-aloitteisuutta
– kyky moniammatilliseen yhteistyöhön ja työikäisten omaishoitajien osallisuuden edistämiseen
– ymmärrystä työikäisten omaishoitajien arjesta, järjestötyön tuntemus katsotaan eduksi
– hyvät tietotekniset taidot
– ajokortti ja mahdollisuus auton käyttöön työtehtävissä

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Johanna Nikonen puh. 050 494 1575 (ei tavoitettavissa 22.12.2022-2.1.2023)
Työpaikan osoite: 70100 Kuopio, työtä tehdään Pohjois-Savon alueella
Palkkaus: palkkatoive hakemuksen yhteydessä
Työkokemus: 1-5 vuotta
Työ alkaa: helmikuussa 2023, aloitus neuvoteltavissa
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: OsaPe hanke 3 v, OmaisOiva-toiminta 2 v
Haku päättyy: 8.1.2023

Työtehtävien hakeminen
:
Jätä hakemuksesi ja CV viimeistään 8.1.2023 klo 16 mennessä osoitteeseen yhdistys(at)psomaishoitajat.fi.
Lisää sähköpostin aihekenttään hakemasi tehtävän nimi: hankevastaava, hanketyöntekijä tai omaistoiminnanohjaaja