Vastaa omaishoitajaliiton kyselyyn

26.4.2024

Omaishoitajaliitto selvittää sähköisellä kyselyllä läheis- ja omaishoitajien kokemuksia palvelujen ja tuen saatavuudesta.
Kysely on suunnattu kaikille, jotka huolehtivat sairaasta, vammaisesta tai ikääntyneestä läheisestään säännöllisesti. Vastaajalla ei tarvitse olla omaishoidon tuen sopimusta, jotta kyselyyn voi vastata.
Toivottavasti mahdollisimman monella läheis- ja omaishoitajalla olisi mahdollisuus kertoa kyselyssä kokemuksistaan.
Omaishoitajaliitto ry toivoo saavansa vastauksia kaikilta hyvinvointialueilta, joten käyhän vastaamassa!
Yhdistykset voivat hyödyntää kyselyn tuloksia sekä omassa vaikuttamistyössään että omaishoitajien tarpeita vastaavan toiminnan suunnittelussa.
Kysely toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston sosiaalityön tutkijoiden kanssa. Tulokset julkaistaan syksyllä 2024.
Vastausaikaa on 15.5.24 asti. Kyselyyn vastataan ensi sijassa sähköisesti. Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/19A02F4B53708EA2