POHJOIS-SAVON OMAISHOITAJAT RY

TIETOA

Pohjois-Savon Omaishoitajat ry toimii kaikkien erilaisissa omaishoitotilanteissa elävien perheiden kanssa. Heissä on puolisoaan, vanhempiaan, lastaan ja sisaruksiaan hoitavia sekä työssäkäyviä ja etäomaishoitajia. Yhdistys tarjoaa monipuolisia tukimuotoja erilaisiin omaishoidon tilanteisiin.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia omaishoitajien, pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja vanhusten aseman parantamiseksi ja kehittää heidän palvelujaan sekä tukitoimiaan. Yhdistys antaa omaishoitoperheille ohjausta ja neuvontaa, valvoo omaishoitajien etuja, järjestää vertaistukitoimintaa ja tarjoaa virkistystä. Vuoden 2019 lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli yli 450. Kuopion alueella yhdistys järjestää sijaispalvelua omaishoitajan lyhytaikaisen vapaan ajaksi. Sijaishoitaja on saatavissa pääasiassa päiväaikoina esimerkiksi omaishoitajan harrastus-/virkistystoiminnan tai muun lyhytaikaisen poissaolon ajalle, varaukset ja lisätiedustelut: Tiina Kainulainen puh. 050 431 2775.

Yhdistys toimii Pohjois-Savossa. Eri paikkakuntien tapahtumiin voit tutustua Toiminta-sivulla.

Vuonna 1998 perustettu yhdistys toimi 20 vuotta nimellä Kuopion Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry. Nimenmuutos Pohjois-Savon Omaishoitajat ry:ksi toteutui vuonna 2018. Yhdistyksen toiminta on perustunut vahvaan vapaaehtoisuuteen ja hyvään verkostoyhteistyöhön.

Vuodesta 2014 alkaen yhdistys on toteuttanut Omaishoitajien jaksamista tukevaa OmaisOiva-lähialuetoimintaa. Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, STEA. OmaisOiva-rahoitus mahdollistaa toiminnan toteuttamisen laajemmalla alueella tarjoten osallistumismahdollisuuksia yhä useammalle omaishoitajalle. Toiminta on avointa kaikille omaistaan hoitaville, eikä edellytä yhdistyksen jäsenyyttä tai omaishoidon tuen piiriin kuulumista.

Otamme mielellämme vastaan toiveita eri alueen tapahtumiksi!

 

YHDISTYKSEN HALLITUS 2022

Varapuheenjohtajat
Riitta Lyra
Reino Niiranen

Jäsenet
Anna-Liisa Koistinen
Marjut Paakkonen
Arja Laitinen
Hannele Räty
Riitta Anttila

  TOIMIMME POHJOIS-SAVOSSA

   Toimimme koko Pohjoi-Savon alueella. Kuvassa Pohjois-Savon kartta.

   JÄSENEKSI

   Paikallisyhdistyksemme jäseneksi pääset liittymällä Omaishoitajaliittoon. Yksi liittyminen riittää.
   Ilmoittautumisen voit tehdä ottamalla yhteyttä yhdistykseemme:
   yhdistys(at)psomaishoitajat.fi

   tai

   Toiminnanjohtaja:
   Johanna Nikonen
   050 494 1575

   tai
   Omaishoitajaliiton sivulla.

   Jäseneksi voivat liittyä kaikki omaistaan tai läheistään hoitavat tai muuten asiasta kiinnostuneet henkilöt.

   Jäsenmaksu on 25 €/vuosi. Liitto laskuttaa ja tilittää paikallisyhdistykselle jäsenmaksusta puolet.  Jäsenrekisteriä ylläpidetään Omaishoitajaliiton tarjoamana Kongressissa. Rekisteriselosteeseen voi tutustua Omaishoitajaliiton kotisivuilla.

   Jäsenenä saat

   • Lähellä-lehden 4 krt/vuosi
   • Jäsenlehtiset 2-3 krt/vuosi
   • Tietoa omaishoitoa tukevista palveluista, lomista ja kuntoutuskursseista
   • Etujen valvontaa

   KANNATTAJAJÄSENYYS

   Omaishoitajayhdistyksen kannattajajäseneksi voivat liittyä yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt. Omaishoitajaliitto ry laskuttaa kannattajajäsenmaksut, mutta tilittää ne lyhentämättöminä yhdistykselle.
   Kannattajajäsen maksaa jäsenmaksua oman valintansa mukaan 50 €, 70 €, 100 € tai enemmän. Kannattajajäsenmaksujen avulla yhdistys järjestää omaishoitajille virkistystä ja vertaistukitoimintaa.

   KIITOS KANNATTAJAJÄSENILLEMME