POHJOIS-SAVON OMAISHOITAJAT RY

Pohjois-Savon Omaishoitajat ry toimii kaikkien erilaisissa omaishoitotilanteissa elävien perheiden kanssa. Heissä on puolisoaan, vanhempiaan, lastaan ja sisaruksiaan hoitavia sekä työssäkäyviä ja etäomaishoitajia. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia omaishoitajien, pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja vanhusten aseman parantamiseksi ja kehittää heidän palvelujaan sekä tukitoimiaan. Yhdistys antaa omaishoitoperheille ohjausta ja neuvontaa, valvoo omaishoitajien etuja, järjestää vertaistukitoimintaa ja tarjoaa virkistystä. 

Kuopion alueella yhdistys järjestää sijaispalvelua omaishoitajan lyhytaikaisen vapaan ajaksi. Sijaishoitaja on saatavissa pääasiassa päiväaikoina esimerkiksi omaishoitajan harrastus-/virkistystoiminnan tai muun lyhytaikaisen poissaolon ajalle, varaukset ja lisätiedustelut: Tiina Kainulainen puh. 050 431 2775. 

Yhdistys toimii Pohjois-Savossa. Eri paikkakuntien tapahtumiin voit tutustua Toiminta-sivulla.

Vuonna 1998 perustettu yhdistys toimi 20 vuotta nimellä Kuopion Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry. Nimenmuutos Pohjois-Savon Omaishoitajat ry:ksi toteutui vuonna 2018. Yhdistyksen toiminta on perustunut vahvaan vapaaehtoisuuteen ja hyvään verkostoyhteistyöhön. Yhdistys on saanut RAY:n OmaisOiva-rahoituksen vuodesta 2014 alkaen. OmaisOiva-avustus on mahdollistanut yhdistyksen lähialuetoiminnan laajentamisen toiminta-alueella. Yhdistyksen jäseniä oli vuoden 2018 lopussa yli 450. RAY:n toiminnan lakattua toimintaa tukee Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Otamme mielellämme vastaan toiveita eri alueen tapahtumiksi!

KANNATTAJAJÄSENYYS

Omaishoitajayhdistyksen kannattajajäseneksi voivat liittyä yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt. Omaishoitajaliitto ry laskuttaa kannattajajäsen-maksut, mutta tilittää ne lyhentämättöminä yhdistykselle. 
Kannattajajäsen maksaa jäsenmaksua oman valintansa mukaan 50 €, 70 €, 100 € tai enemmän. Kannattajajäsenmaksujen avulla yhdistys järjestää omaishoitajille virkistystä ja vertaistukitoimintaa.

KIITOS KANNATTAJAJÄSENILLEMME

 

 

Ladataan…

Yhdistyksen hallitus 2020

Puheenjohtaja
Pirkko Kuukkanen

Varapuheenjohtajat
Tarja Välimäki
Reino Niiranen

Jäsenet

Riitta Lyra
Anna-Liisa Koistinen
Marjut Paakkonen
Kari Hiltunen


Toimimme Pohjois-Savossa

kuopion suetu pohkois savo omaishoitajat

Jäseneksi

Paikallisyhdistyksemme jäseneksi pääset liittymällä Omaishoitajaliittoon. Yksi liittyminen riittää. Ilmoittautumisen voit tehdä ottamalla yhteyttä yhdistykseemme:

Puheenjohtaja: 
Pirkko Kuukkanen
044 035 3520

Toiminnanjohtaja:
Johanna Nikonen
050 494 1575

tai
Omaishoitajaliiton sivulla.

Jäseneksi voivat liittyä kaikki omaistaan tai läheistään hoitavat tai muuten asiasta kiinnostuneet henkilöt. 

Jäsenmaksu on 25 €/vuosi. Liitto laskuttaa ja tilittää paikallisyhdistykselle jäsenmaksusta puolet.  Jäsenrekisteriä ylläpidetään Omaishoitajaliiton tarjoamana Ankkurissa. Rekisteriselosteeseen voi tutustua Omaishoitajaliiton kotisivuilla.

Jäsenenä saat

  • Lähellä-lehden 4 krt/vuosi
  • Palvelu- ja lomaoppaan vuosittain
  • Jäsentapaamiset ja -kirjeet
  • Tietoa lomista ja kuntoutuskursseista
  • Etujen valvontaa