Yhdistys

Kaikkien omaishoitoperheiden oma yhdistys

Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia omaishoitajien, pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja vanhusten aseman parantamiseksi ja kehittää heidän palvelujaan sekä tukitoimiaan.
Yhdistys antaa omaishoitoperheille ohjausta ja neuvontaa, valvoo omaishoitajien etuja, järjestää vertaistukitoimintaa ja tarjoaa virkistystä.

Yhdistyksen jäsenistöön kuuluu sopimusomaishoitajia, läheisensä auttajia sekä asiasta muuten kiinnostuneita henkilöitä. Toiminta on avointa kaikille omaisensa tai läheisensä auttajille.

Kuopion alueella yhdistys järjestää sijaispalvelua omaishoitajan lyhytaikaisen vapaan ajaksi. Sijaishoitaja on saatavissa pääasiassa päiväaikoina esimerkiksi omaishoitajan harrastus-/virkistystoiminnan tai muun lyhytaikaisen poissaolon ajalle, varaukset ja lisätiedustelut: Tiina Kainulainen puh. 050 431 2775.

Jo 25 vuotta

Yhdistys on valtakunnallisen Omaishoitajaliitto ry:n jäsen, nyt jo 25 vuoden ajan. Vuodesta 2014 alkaen yhdistys on toteuttanut omaishoitajien hyvinvointia tukevaa OmaisOiva-toimintaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen, STEA:n tuella.
Vuodesta 2023 alkaen STEA:n avustukset ovat mahdollistaneet moninaisten omaishoitotilanteiden laajemman huomioimisen. Yhdistyksessä työskentelee tällä hetkellä kuusi palkattua työntekijää sekä vahva vapaaehtoistoimijoiden joukko.

Toiminta on avointa kaikille omaistaan hoitaville, eikä edellytä yhdistyksen jäsenyyttä tai omaishoidon tuen piiriin kuulumista.

TULE SINÄKIN MUKAAN!

Onko mielessäsi tapahtuma?

Otamme mielellämme vastaan
toiveita eri alueen tapahtumiksi!

Pohjois-Savon Omaishoitajat ry toimii kaikkien erilaisissa omaishoitotilanteissa elävien perheiden kanssa. Heissä on puolisoaan, vanhempiaan, lastaan ja sisaruksiaan hoitavia sekä työssäkäyviä ja etäomaishoitajia. Yhdistys tarjoaa monipuolisia tukimuotoja erilaisiin omaishoidon tilanteisiin

Toimimme
Pohjois-Savossa

Eri paikkakuntien tapahtumiin voit tutustua tapahtumakalenterissa.

Toiminnanjohtaja:
Johanna Nikonen
050 494 1575